Ubezpieczenia

Oferta ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech:

 • ubezpieczenia bez udziału własnego w kosztach leczenia/ ohne Selbstbeteiligung
 • 100 % koszty koniecznego leczenia ambulatoryjnie lub w szpitalu
 • 100 % koszty usług stomatologicznych
 • 50 % materiały stomatologiczne i usługi: koronki, wypełnienia, plomby, implanty, ortodoncja do 1.000 €/rok
 • ubezpieczenia bez konieczności badania lekarskiego oraz stomatologicznego
 • ubezpieczenia bez obowiązku nadpłaty zaległch składek ustawowych
 • gwarantowana stabilność składki/garantierte Beitragsstabilität-keine Beitragsanpassungen
 • ubezpieczenia bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki/ ohne Pflegeversicherungspflicht
 • ubezpieczenia bez konieczności doliczania ustawowego 10 % dodatku do taryfy głównej /ohne Altersrückstellungspflicht
 • serwis z wydłużonym czasem pracy, 7 dni w tygodniu, rownież przez polski tel.: +48(0)222578550
 • koszty transportu zwłok do kraju ojczystego pokrywane do 10.000 €
 • ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej do trzech miesięcy po opuszczeniu Niemiec
 • ubezpieczenie zdrowotne w tej taryfie ważne jest maksymalnie 5 lat, pod warunkiem, że osoba ubezpieczona jest zameldowana w Niemczech, posiada nadal zameldowanie poza granicami Niemiec oraz nie posiada obywatelstwa niemieckiego!
 • możliwość wyboru opcji umożliwiającej po 19 lub najpozniej 30 miesiącach, przejście na taryfe bez ograniczenia czasowego, bez konsekwencji badań lekarskich oraz z uznaniem czasu ubezpieczenia. Ta opcja jest droższa w zależności od wieku dla mężczyzn o 25,00-60,00 €, dla kobiet o 70,00 €-90,00 €

3 komentarze: